JDU.mn Инженер геодези ХХК - TOPCON брэнд
JDU.mn Инженер геодези ХХК - TOPCON брэнд

Инженер геодези ХХК - TOPCON брэнд

Дэлхийд тэргүүлэгч машин, механизм үйлдвэрлэгчид TOPCON брендийн

  • GNSS/GPS
  • Laser rotary
  • Laser хүлээн авагч
  • Machine control суурилуулснаар цаг хугацаа, хүн хүч хэмнэж, нарийвчлал сайтай зураг, төслийн дагуу угсралтыг гүйцэтгэхэд дөхөмтэй юм.