JDU.mn Инженер геодези ХХК - Геодезийн багажны хэмжил зүйн лаборатори
JDU.mn Инженер геодези ХХК - Геодезийн багажны хэмжил зүйн лаборатори
JDU.mn Инженер геодези ХХК - Геодезийн багажны хэмжил зүйн лаборатори

Инженер геодези ХХК - Геодезийн багажны хэмжил зүйн лаборатори

Геодезийн хэмжлийн багажны хэмжил зүйн лаборатори CL-07 нь нивелир, теодолит, Totalstation, лазер тэгшлүүрийг шалгах, тохируулах, баталгаажуулах, засварлах үйл ажиллагааг гүйцэтгэж байна.

Холбогдох утас:  91903989, 99095839, 90005559

Хэмжил зүйн итгэмжлэгдсэн лаборатори CL-07